Prezentare proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem sustenabil de creștere a ocupării persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din mediul rural din Județul Brașov.

 Grupul ţintă al proiectului este format din:

 •       135 de persoane în căutarea unui loc de muncă din mediul rural;
 •       200 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural;
 •       45 de şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată şi şomeri tineri din mediul rural.

 Principalele servicii oferite în cadrul proiectului sunt următoarele:

 •    Informare și promovare a serviciilor de consiliere, informare, mediere a ocupării, calificare și a altor oportunități pentru comunitatea rurală;
 •     Servicii de informare și consiliere ocupațională;
 •     Mediere și plasare pe piața muncii;
 •   Programe de formare profesională: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie.

 Principalele rezultate estimate:

 • dezvoltarea unei rețele de promotori ai dezvoltării rurale, funcțională și extinsă de la 15 promotori din 3 comune (situația prezentă înainte de începerea acestui proiect) la 25 de promotori din 8 comune;
 • 380 de persoane din mediul rural, din care 200 persoane implicate în agricultura de subzistență, 135 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 45 de someri (15 șomeri tineri și 30 șomeri de lungă durată) vor beneficia de asistență ocupațională pentru;
 • 300 de persoane vor beneficia de programe integrate de ocupare;
 • 250 de persoane vor participa la cursuri de calificare;
 • 300 broșuri cu profile ocupaționale, 300 broșuri cu tehnici de căutare a unui loc de muncă, 300 broșuri de prezentare a proiectului, 300 broșuri cu informații de bază despre stilul de viață sănătos, 300 broșuri “Ghidul sănătății pentru populația din mediul rural” publicate și distribuite in meidul rural.

Acest proiect contribuie la crearea de oportunităţi pentru participarea pe piaţa muncii, în concordanță cu obiectivul general al POSDRU, prin dezvoltarea de programe integrate de ocupare în 5 comunităţi rurale din Judeţul Braşov, asigurând la nivelul comunităţilor locale o prezenţă a serviciilor de asistenţă pentru ocupare continuă, flexibilă, adaptată nevoilor şi nivelului de educaţie al populaţiei din mediul rural.

Lasă un răspuns