Fundaţia Agapedia România, în parteneriat cu Asociaţia Community AID Network Braşov, anunţă continuarea înscrierilor la serviciile gratuite din cadrul proiectului RurAbility – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor din mediul rural din Judeţul Braşov”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, implementat în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din județul Brașov sunt invitate să acceseze serviciile gratuite şi cursul de calificare gratuit în meseria de lucrător în comerţ oferit în cadrul proiectului de către Fundația Agapedia România,împreună cuAsociația ”Community Aid Network”.În urma absolvirii cursului, beneficiarii vor primi diplome emise de Autoritatea Naţionala pentru Calificări.

În urma activităților de informare și publicitate, recrutare şi consiliere desfășurate de experții din cadrul proiectului, 349 de persoane au solicitat înscrierea la activitățile gratuite oferite în cadrul proiectului.

La finalul lunii februarie, în urma finalizării a 5 cursuri de formare profesională, 128 de persoane au fost certiticate în meseriile de lucrător în alimentaţie şi lucrător în comerţ.

Fundaţia Agapedia România oferă asistenţă gratuită atât beneficiarilor cât şi potenţialilor angajatori pentru integrarea acestor persoane pe piaţa muncii. Angajatorii care au posturi disponibile pentru lucrători în alimentaţie ne pot contacta pentru a beneficia de sprijin în identificarea celor mai potrivite persoane pentru aceste locuri de muncă.

Pentru detalii suplimentare despre proiect și cursurile aferente, puteți să ne contactați:

Telefon: 0368.409.115

E-mail: sau info@agapedia.ro

Website: http://rurability.agapedia.ro/