Fundația Agapedia România, în calitate de beneficiar,împreună cuAsociația Community Aid Network, în calitate de partener, anunță finalizarea proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, POSDRU/142/5.2/G/132154, proiect desfășuratprin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

 Conferinţa de presă, a avut loc în data de 30.09.2015, ora 11.00, la sediul Fundației Agapedia România, din Municipiul Brașov, strada Bisericii Române nr. 48, la ea participând 50 de persoane (autorități publice locale, reprezentanți ai ONG-urilor din Județul Brașov, angajatori, beneficiari).

Proiectul a avut ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de creștere a ocupării persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din mediul rural din Județul Brașov.

Grupul ţintă, final, al proiectului este format din 387 persoane, astfel:

 • 200 persoane ocupate în agricultura de subzistență;
 • 135 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 •   52 șomeri, din care 16 sunt șomeri tineri și 36 sunt șomeri de lunga durată.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului au fost:

 • Informare și promovarea serviciilor de consiliere informare, mediere a ocupării, calificare și a altor oportunități pentru comunitatea rurală,
 • Servicii de informare și consiliere în carieră,
 • Mediere a munciiși plasare pe piața muncii,
 • Calificarea profesională în domeniile: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie.

Principalele rezultate:

 • 11 persoane, selectate din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, implicate în rețeaua de promotori de dezvoltare rurală;
 • 387 de persoane, din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, au beneficiat de asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare,

dintre care: 305 persoane au participat la programele integrate de ocupare;

 • 11 cursuri de calificare organizate și șusținute, astfel: 2 cursuri în comuna Hoghiz, 2 cursuri în comuna Racoș, 2 cursuri în comuna Șinca, 3 cursuri în comuna Șoarș, 2 cursuri în comuna Ungra.
 • 235 de persoane au obţinut o calificare în domeniile: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie;
 • 49 de beneficiari ai proiectului au obţinut un loc de muncă.

Mai multe detalii despre proiectul implementat pe: http://rurability.agapedia.ro/.

Persoane de contact:

– Mihaela BUCŞA – Specialist Relații Publice, Fundația Agapedia România, tel/fax: 0368/409.115, E-mail: mihaela@agapedia.ro

–   Liliana GUŞU – Manager de Proiect, Fundația Agapedia România, tel/fax: 0368/409.115, E-mail: info@agapedia.ro