Noi serii de cursuri de calificare în domeniile: cameristă, lucrător în comerț si lucrător în alimentație

Fundația Agapedia România anunță organizarea unor noi serii de cursuri de calificare în meseriile de: cameristă, lucrător în comerț si lucrător în alimentație. Acestea vor fi susținute începând cu luna ianuarie 2016, în comunele Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra.

Detalii aici: Anunt Cursuri de calificare_Agapedia

Raport final proiect RurAbility

Tags

, ,

Materialul a fost realizat și distribuit în cadrul proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, implementat de Fundația Agapedia România în parteneriat cu Asociația Community Aid Network Brașov, în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.

În cadrul raportului final, conceput ca și instrument de diseminare a principalelor rezultate obținute, sunt prezentate aspecte legate de: obiectivele proiectului, grupul țintă cu care s-a lucrat, principalele activități derulate în cele 5 comune selectate din județul Brașov, parteneriatul încheiat cu Asociația Community Aid Network (CAN) Brașov, rezultatele proiectului în cifre și marturiile beneficiarilor diverselor servicii (programe de formare profesională, consiliere profesională, mediere a muncii, etc.) oferite în cadrul acestei inițiative.

Descarcă varianta electronică: Raport final proiect RurAbility

Finalizarea proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov” POSDRU/142/5.2/G/132154

Fundația Agapedia România, în calitate de beneficiar,împreună cuAsociația Community Aid Network, în calitate de partener, anunță finalizarea proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, POSDRU/142/5.2/G/132154, proiect desfășuratprin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

 Conferinţa de presă, a avut loc în data de 30.09.2015, ora 11.00, la sediul Fundației Agapedia România, din Municipiul Brașov, strada Bisericii Române nr. 48, la ea participând 50 de persoane (autorități publice locale, reprezentanți ai ONG-urilor din Județul Brașov, angajatori, beneficiari).

Proiectul a avut ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de creștere a ocupării persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din mediul rural din Județul Brașov.

Grupul ţintă, final, al proiectului este format din 387 persoane, astfel:

 • 200 persoane ocupate în agricultura de subzistență;
 • 135 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 •   52 șomeri, din care 16 sunt șomeri tineri și 36 sunt șomeri de lunga durată.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului au fost:

 • Informare și promovarea serviciilor de consiliere informare, mediere a ocupării, calificare și a altor oportunități pentru comunitatea rurală,
 • Servicii de informare și consiliere în carieră,
 • Mediere a munciiși plasare pe piața muncii,
 • Calificarea profesională în domeniile: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie.

Principalele rezultate:

 • 11 persoane, selectate din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, implicate în rețeaua de promotori de dezvoltare rurală;
 • 387 de persoane, din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, au beneficiat de asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare,

dintre care: 305 persoane au participat la programele integrate de ocupare;

 • 11 cursuri de calificare organizate și șusținute, astfel: 2 cursuri în comuna Hoghiz, 2 cursuri în comuna Racoș, 2 cursuri în comuna Șinca, 3 cursuri în comuna Șoarș, 2 cursuri în comuna Ungra.
 • 235 de persoane au obţinut o calificare în domeniile: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie;
 • 49 de beneficiari ai proiectului au obţinut un loc de muncă.

Mai multe detalii despre proiectul implementat pe: http://rurability.agapedia.ro/.

Persoane de contact:

– Mihaela BUCŞA – Specialist Relații Publice, Fundația Agapedia România, tel/fax: 0368/409.115, E-mail: mihaela@agapedia.ro

–   Liliana GUŞU – Manager de Proiect, Fundația Agapedia România, tel/fax: 0368/409.115, E-mail: info@agapedia.ro

Conferința de presă de finalizare a proiectului “RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, contract POSDRU/142/5.2/G/132154

Miercuri, 30 SEPTEMBRIE 2015, ora 11:00, Fundația Agapedia România şi Asociația Community Aid Network vă invită la conferința de presă de finalizare a proiectuluiRurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din Județul Brașov”, contract POSDRU/142/5.2/G/132154.

Evenimentul va avea loc la sediul Fundației Agapedia România, din Municipiul Brașov, strada Bisericii Române nr. 48.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Community Aid Network, în perioada  04.04.2014 – 03.10.2015, fiind cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniu major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

În cadrul proiectului, 387 de persoane, din comunele  Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra, au beneficiat de asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare; 11 beneficiari ai proiectului, din comunele selectate, au fost implicaţi în reţeaua de promotori ai dezvoltării rurale; au fost organizate 11 cursuri de calificare, 235 de persoane au obţinut o calificare în domeniile: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie; iar 43 de persoane au obținut un loc de muncă.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiectul implementat vă rugăm să contactați:

Fundaţia Agapedia România

tel./fax: 0368/409.115

E-mail: info@agapedia.ro