Community Aid Network

Proiectul„RurAbility – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor din mediul rural din Judeţul Braşov” este implementat de Fundația Agapedia România, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația ”Community Aid Network”, în calitate de partener.

Asociaţia Community Aid Network (Rețeaua CAN) a fost înfiinţată în 2008 cu scopul de a dezvolta societatea civilă din România prin sprijinirea organizaţiilor negurvernamentale şi nonprofit care îşi desfăşoară activitatea în domeniile: asistenţă socială, educaţie,sănătate,dezvoltare comunitară.

Rețeaua CAN este un promotor al integrării socio-economice a copiilor și tinerilor aflați în situatie de risc și un intermediar între ONG-urile din Brașov, având ca instrument principal portalul canbv.ro, prin intermediul căruia publicul larg este informat cu privire la noutățile din sectorul nonprofit, facilitând de asemenea interacţiunea, schimbul de informaţii şi de experienţă între organizaţiile implicate în proiecte sociale. Pe langă acestea, Rețeaua CAN participă constant la organizarea diferitelor evenimente publice şi proiecte sociale, culturale sau caritabile în județul Braşov.

În cadrul proiectului, Asociația Community Aid Network are atribuții în activitățile de promovare a proiectului și participă cu o persoană angajată în cadrul echipei de implementare pe toată durata proiectului (18 luni). Printre principale activități se regăsesc:

  • publicarea lunară a unuin articol de promovare a proiectului pe website-ul propriu
  • publicarea trimestrială a unui articol de promovare a proiectului in revista online destinata ONG-urilor si mediului de afaceri pe care o administreaza
  • implicarea în în organizarea celor 2 conferinte de presa
  • participarea la activitatea de identificare a locurilor de munca pentru beneficiarii proiectului
  • utilizarea bazei de date proprii cu contactele companiilor din Judetul Brasov care ar putea oferi locuri de munca beneficiarilor proiectului.

Persoană de contact: Ruxandra Oprică – contact@canbv.ro

www.canbv.ro ; www.business-charity.ro

Lasă un răspuns